Tilbyr dere finansiering/nedbetaling?

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.

Hva går konsultasjonen ut på?

Alle pasienter trenger en konsultasjon før operasjonen. Som regel skjer denne noen uker før et planlagt inngrep. På Plastikkirurgisk Institutt foretas konsultasjonen hos dr. Stefan Emmes, vår erfarne plastikkirurg.

Emmes stiller deg spørsmål rundt helsesituasjonen din (tidligere/aktuelle sykdommer, tidligere operasjoner, bruk av medikamenter). Deretter undersøker han deg og vurderer dine muligheter for videre behandling.

Er du egnet for inngrepet får du informasjon om selve operasjonen samt forholdsregler for tiden før og etter inngrepet. Vi får også informasjon om inngrep og mulige resultat.

For pasienter med lang reisevei tilbys konsultasjon via telefon. Da sender du e-post med bilder til dr. Stefan Emmes. Du får deretter svar og tilbakemelding på om inngrepet passer for deg. Grundig vurdering kan også gjennomføres dagen før den planlagte operasjonen.

Hvordan ser operasjonsdagen ut?

I forkant av en operasjon vil du motta skriftlig informasjon om operasjonsdato, klokkeslett og avtalt pris. I tillegg vil du få informasjon om hvordan du skal forberede deg før inngrepet.

Hvilke forberedelser du må gjøre før operasjonsdagen er avhengig av type inngrep. De kan være:

  • Å avstå fra enkelte matvarer og medikamenter samt nikotin og alkohol i tiden før inngrepet
  • Røntgenundersøkelse (brystoperasjoner)
  • Grundig vasking av operasjonsområde med desinfiserende såpe
  • Avstå fra bruk av bodylotion eller andre kremer
  • Fasting

På operasjonsdagen tar dr. Stefan Emmes deg godt imot. Han undersøker deg og gjør eventuelt nødvendige oppmålinger og markeringer. Deretter kommer du inn i operasjonssalen og blir bedøvet eller får narkose. Etter operasjonen vil du få hvile i klinikken under observasjon av sykepleier.

Avhengig av typen inngrep vil du få smertestillende medikamenter og forebyggende antibiotika samt kvalmestillende medisiner med deg hjem. Eventuelle plager kan da forebygges eller reduseres til et minimum.

Før avreise får alle våre pasienter smertestillende medikamenter og, om nødvendig, forebyggende antibiotika og kvalmestillende medisiner med seg hjem. Plagene kan forebygges/reduseres til et minimum ved nøye dosering av disse medisinene, følg derfor de skriftlige rådene våre.

Du bør på forhånd avtale at en voksen person kommer og henter deg. Etter avtale med personalet vårt kan du eventuelt ta en drosje. Det er ikke mulig å kjøre egen bil eller ta toget eller bussen hjem.

Reiseveien skal ikke overstige én times bilkjøring fra klinikken den første natten. Hvis du bor lengre unna klinikken, og ikke har familie eller venner som du kan overnatte hos, er det mulig å overnatte på hotellrom i nærheten av klinikken. Sørg i så fall for en følgeperson som kan hjelpe deg.

Kan jeg få sykemelding i forbindelse med inngrep?

Vanlgivis har du ikke krav på sykemelding og du må selv sørge for tilstrekkelig med fritid og hviletid etter inngrep. Har du derimot skader, arr eller asymmetrier som skal korrigeres kan dette representere en medisink indikasjon og da har du rett på å få sykemelding. Om du har krav på sykemelding eller ikke vurderer vi under konsultasjonen.

Hvor lenge må jeg være borte fra jobb etter inngrep?

Hvor lenge du skal være borte fra jobben din er avhengig av typen inngrep som er utført og hvilken type jobb du har. Har du en fysisk krevende jobb må du regne med at det tar lenger tid før du kan begynne igjen kontra en kontorjobb.

Under konsultasjonen vil vi informere deg om hvor mye «nedetid» du må regne med.

Hva kan jeg forvente av resultatet?

Resultater av inngrep er i de fleste tilfeller avhengig av din utgangssituasjon. Under konsultasjonen vil vi gjøre en vurdering og fortelle deg om hva du kan forvente etter inngrepet.

Når ser jeg resultatet?

Ved de fleste kirurgiske inngrep må du regne med en midlertidig hevelse i og rundt operasjonsområdet. Hvor lenge hevelsen varer er avhengig av type inngrep og kroppsområde som behandles. Ved minimal-invasive og ikke-kirurgiske behandlinger opplever du som regel lite til ingen hevelse. Dr. Emmes informerer deg om dette under konsultasjonssamtalen.

Hvilke kompliasjoner kan oppstå?

Komplikasjoner i forbindelse med inngrep er sjeldne.

Etter alle typer operasjoner vil man noen ganger kunne oppleve små blødninger inne i sårhulen. Lokale, overfladiske blåmerker med noe ømhet er ufarlig.

Infeksjon kan forekomme, men dette er svært sjeldent. Ved større, invasive inngrep gir vi våre pasienter en forebyggende antibiotikabehandling for å redusere risikoen for komplikasjoner.

Utover disse alminnelige komplikasjonene har hvert inngrep spesielle muligheter for komplikasjoner. Disse diskuteres med dr. Emmes under konsultasjonen. Du får også informasjon om forholdsregler, slik at vi kan redusere risikoen.

Er det et problem at jeg røyker eller snuser?

All form av nikotininntak må kuttes ut ca. én uke før et planlagt kirurgisk inngrep, og to til fire uker i etterkant; avhengig av type inngrep. Nikotin øker risikoen for komplikasjoner (blødning, infeksjon, forsinket sårtilheling, osv.). Dette gjeler all form for tobakk, e-sigaretter med nikotin, snus, nikotinplaster eller nikotintyggegummi.

Vi kan tilby finasieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.