Pasienten i fokus

Instituttets målsetning er å gi et tilbud som har høy kvalitet med et prisnivå som gjør det mulig for vanlige mennesker å benytte seg av tjenestene. Vi legger vekt på å opprettholde en vennlig og trygg atmosfære slik at både inngrepet og oppholdet etterpå skal oppleves som noe positivt. Vi tilstreber å ivareta pasientenes behov for diskresjon og anonymitet. Les mer om oss under.

Etterutdanning

Om Plastikkirurgisk Institutt

Plastikkirurgisk Institutt i Bergen er en spesialklinikk for kosmetisk kirurgi. Vi utfører de fleste typer kosmetiske operasjoner og behandlinger som korreksjoner i ansikt og brystoperasjoner – også hos menn. Vi utfører også fettsuging/liposculpture og figurforming (oppstramming av løs hud på mage, rumpe, lår og overarmer). Dessuten tilbyr vi som våre spesialområder nesekorreksjon, fettransplantasjon og intimkirurgi.

Plastikkirurgisk Institutt er en av landets første privatklinikker for kosmetisk kirurgi. Instituttet ligger på Nesttun. Det er hyppige bybaneavganger til og fra sentrum.

Se våre ansatte

Høy kompetanse og lang erfaring

Instituttet har to fast tilknyttede leger. Stefan Emmes er spesialist i plastisk kirurgi og Ståle Brekker i anestesiologi (narkoselege). Ved operasjoner som krever narkose, blir det leid inn et dedikert narkose-team.

Begge legene bor i Bergen i nærheten av klinikken, slik at pasientene får tak i oss også etter operasjonene om det skulle oppstå behov for dette.

Operasjonene utføres enten i narkose eller i lokalanestesi supplert med beroligende og smertestillende medikamenter (likeglad sprøyte). Hvilken type bedøvelse som blir valgt avhenger av mange faktorer og blir avgjort i samråd med deg i forbindelse med førstegangskonsultasjon. Som hovedregel må alle som ønsker operasjon først til en konsultasjon der den aktuelle problemstilling gjennomgås og alle forhold blir vurdert.

Ved Plastikkirurgisk Institutt skjer denne konsultasjon alltid hos behandlende kirurg og det avsettes vanligvis én time for dette besøket. Det normale er så at du drar hjem og tenker deg om før eventuell avtale om operasjon inngås.

Bor du langt unna Bergen kan vi i noen tilfeller inngå avtale om operasjon over telefon, eventuelt basert på tilsendte fotografi. For enkelte problemstillinger er imidlertid konsultasjon alltid nødvendig.

Ved første kontakt er det din egen opplevelse av situasjonen som er det sentrale og ikke hva andre måtte mene; din egenoppfatning blir alltid tatt alvorlig. Du kan likevel få avslag på ditt ønske om operasjon, men et slikt avslag beror praktisk talt alltid på tekniske forhold som at det enten er umulig å oppnå et godt resultat eller at inngrepet blir for risikabelt. Knapt noen blir avvist med begrunnelsen at det er «unødvendig» å gjøre noe med vedkommende lyte.

Alle inngrep utføres poliklinisk med hjemreise etter tilstrekkelig observasjon som vanligvis ikke strekker seg ut over 2 til 3 timer. Dersom hjemreisen tar mer enn drygt én time må du bli i Bergen en stund etter operasjonen; i alle fall første natt og for enkelte inngreps vedkommende noe lenger. Etter enkelte mindre inngrep aksepterer vi at du drar fra klinikken alene, men ved større inngrep er det en forutsetning at du blir hentet av en voksen person som kan være sammen med deg til neste dag.

Vi kan tilby finasieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.