Hva er lipødem?

Lipødem er en kronisk sykdom som viser seg som en unormal fettfordeling på ekstremiteter. Sykdommen rammer kun kvinner og ofte flere i familien. En genetisk disposisjon er derfor sannsynlig.

Forandringene starter som regel i puberteten eller ved et svangerskap, men kan også begynne senere i livet. Vanligvis oppstår det for kvinner mellom 15 og 40 år.

Typisk for sykdommen er et misforhold mellom en normal overkropp og en voluminøs nedre del av kroppen. Årsaken er en unormal vekst av fettvev, som ikke kan påvirkes av diett eller andre ikke-kirurgiske tiltak. Les mer om lipødem under eller gå til detaljerte forklaringer.

Lipødem

Definisjon

Lipødem er en kronisk, fremgående sykdom som rammer kun kvinner. Kjennetegn er en forstyrrelse av fettfordeling i kroppen. Det utvikles store, unormale mengder underhudsfett på ekstremitene. Hovedsakelig utvikles lipødemfett på legg og lår, men også rumpeballer og nedre del av buk kan bli rammet. Over- og underarmer kan bli involvert (ved ca halvparten av pasientene). Fettfordeling er alltid symmetrisk.

Lipødempasienter får hyppig blåmerker etter lette skader. I tillegg hovner beina ofte opp (væskeansamling i vevet). Sammen med hevelsen utvikler pasientene trykkømfintlighet og berøringssmerter av huden.

Over tid kan væskeansamlingen i beina bli kronisk, og lipødem går over til lipo-lymfødem.

Lipødemfett er terapiresistent mot all form av slanking/vekttap via kosthold.

Årsak

Årsaken er fortsatt ukjent. Lipødem har en arvelig komponent. Risikoen stiger om man har slekt med lipødem i direkte linje. Det er sikkert relatert til kvinnelige hormoner (estrogen og proesteron), fordi det kun rammer kvinner ETTER puberteten. Lipødem ansees også å være en betennelsestilstand av fettvev. Hyppig er flere kvinnelige familiemedlemmer rammet. Derfor antas at det også foreligger en genetisk disposisjon.

Forekomst

Sykdommen rammer utelukkende kvinner. Menn kan kun utvikle lipødem om de har alvorlige hormonforstyrrelser med overproduksjon av kvinnelige kjønnshormoner. Lipødemet starter som regel i puberteten. Men det kan også starte senere i livet, f.eks. ved en graviditet. Det finnes i dag ingen sikre data om hyppigheten av sykdommen, men man går ut fra at ca hver tiende kvinne i den vestlige verden er rammet av lipødem.

Utvikling av lipødem

Kvinner med lipødem utvikler unormale (ufysiologiske) mengder underhudsfett på rumpeballer, beina og senere også på armer. Lipødemfettet er terapiresistent, dvs det kan ikke reduseres med diett eller slankekurer. Fettmengden øker i løp av livet, og blir etterhvert som regel så omfattende at det lager tilleggsproblemer. De store fettputene hemmer bevegelse. Fettputer på innsiden av lårene fører til feilstilling av skjelettet med belastningsskader av ledd. Dessuten blir pasientene hyppig plaget med væskeansamlinger i beina (og armer), noe som gir spenningsfølelse og etter hvert spenningssmerter i huden. Til slutt kan det utvikles et lymfødem i tillegg til lipødem.

Symptomer for lipødem

Ved lipødem er fettfordelingen alltid symmetrisk. Forandringen kan strekke seg fra hoften ned til anklene, og kan ramme over- og/eller underarmer. Hevelsen slutter ved ankler og håndledd, det vil si at føtter og hender ikke er påvirket. Hyppigst berørt er hele beinet. Sjeldnere oppstår isolert forekomst av kun legger eller lår eller armer alene. Rundt 30 % av pasientene har en kombinert forekomst på både over- og underekstremiteter.

Ved siden av økt fettvolum har pasientene forstyrrelser i de minste blodkarene (kapillarene). Væske kan lettere renne fra blodkarene inn i vevet og samler seg der. Spesielt i beina fører dette til ytterligere volumøkning og ødmeutvikling.

Lymfekar må hele tiden jobbe for å transportere vevsvæske tilbake til blodkarene. Den kontinuerlige belastning fører til skader i lymfekar, og dermed til en ond sirkel med enda mer væske og hevelse/volum/ødem. Pasienter kjenner spenstfølelse og tydelige trykk- og berøringssmerter på underekstremitetene. Dessuten får de lett blåmerker ved mindre slag og spark på grunn av kapillarskader.

Forskjellige stadier av lipødem

Klinisk skilles det mellom tre stadier som beskriver tyngdegraden og forløpet av sykdommen.

Stadie I: Glatt hudoverflate, fortykket fettvevt og fint knutret fettstruktur
Stadie II: Glatt hudoverflate, ujevn (cellulitt), grovt knutret fettstruktur
Stadie III: Som stadium II, i tillegg er vevet stiv og fast med store deformerte fettlapper

Man må avgrense lipødem fra andre tilstander med unormal fettfordeling. Lipohypertrofi ser ofte ut som lipødem, men gir ingen symptomer. Det samme gjelder generell overvekt (adipositas). Det finnes også blandingsformer. Mer enn 50 % av kvinner med lipødem er dessuten overvektige.

Behandling av lipødem

Da årsaken til lipødem er ukjent, finnes det i dag ingen behandling som kan forebygge eller helbrede sykdommen. Man kan kun behandle symptomene og prøve å lindre pasientens plager.

Regelmessig lymfedrenasje kombinert med kompresjonsstrømper/strømpebukser kan redusere væskeansamling og trykk i vevet. Dette kan minke spenningsfølelse og smerter, men gir kun kortvarig effekt og lite reduksjon av volumet.

Vanndrivende medikamenter har heller ingen effekt ved lipødem. Det samme gjelder dietter og slankekurer. Tidligere forsøk på å skjære og kutte vekk fettvev, førte som regel til nye deformiteter med tap av lymfebaner og lymfødem.

Fettmengden kan derimot reduseres ved hjelp av en spesiell type fettsuging: TLA (Tumescens lokalanestesi). Her bedøves fettområder med store mengder fortynnet lokalbedøvelsesvæske («wet technique»). I kombinasjon med tynne sugekanyler og PAL (Power assisted liposuction) kan fettet fjernes på en skånsom måte samtidig som lymfekarene ikke skades.

Det er ikke bare «å fettsuge litt» og så er man ferdig. Gjør man det, skader man pasienten mer enn det nytter. Behandlingen for lipødem er bygget på flere tiltak, som kun i samspill vil gi et godt resultat. Først må pasienten til en konsultasjon og grundig undersøkelse hos oss. Er diagnosen ikke bekreftet, henviser vi pasienten videre til utredning.

Det er viktig at man utelukker andre fettfordelingsforstyrrelser (lipodystrofi) og at man skiller mellom lipødem og lipolymfødem (den har dårligere prognose). Deretter må pasienten ta kontakt med en lymfedrenasje-terapeut, som må ta mål for spesial tilpassete kompresjonsstrømpebukser eller -armer. Disse må brukes døgnet rund i minst tre til seks mnd. Dessuten må det ordnes med lymfdrenasje før (én gang) og etter operasjon (2-3 ganger i uken, i 2-3 mnd.).

Først når alt dette er på plass, kan inngrepet planlegges. Det kan fjernes 5 til 6 liter fett per operasjon. Det fleste pasienter vil derfor ha behov for flere inngrep.

Pasientene kan forvente bedre livskvalitet etter behandlingen. Fettfjerning med denne metoden er permanent og bedrer kroppsformen. Dessuten reduseres ødemutvikling og smerter/tyngdefølelse. Kompresjonsbehandling kan ofte reduseres og enkelte pasienter kan slutte komplett med kompresjon.

Vi kan tilby finasieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.