Fettransplantasjon / Lipofilling

Fett har mange funksjoner i kroppen. Fettet fungerer blant annet som polstring mellom hud og underliggende strukturer, men har også en kosmetisk betydning. Det spenstige og glatte utseendet som forbindes med ungdommelighet er langt på vei beroende på tilstedeværelse av riktige mengder underhudsfett. Mister man underhudsfett på grunn av skade, sykdom eller vanlige aldringsprosesser, blir huden i dette området mindre spenstig og mer slapp. Ofte kan da en overføring av eget fett forbedre situasjonen. Les mer om fettranplantasjon under.

Behandlingsområder

Dr. Stefan Emmes utfører fettransplantasjon på følgende områder:

  • Ansikt
  • Genitalområde
  • Hender
  • Bryst
  • Rumpe
  • Ellers på kroppen etter skade/sykdom/tidligere kirurgi

International Society of Plastic Regenerative Surgery

Fettransplantasjon er i stadig utvikling med tanke på både nye metoder, behandlingsområder og instrumenter for å forbedre resultater. I 2011 ble det derfor etablert et nytt selskap av plastikkirurger som har spesiell interesse for dette feltet (International Society of Plastic Regenerative Surgery, ISPRES). Dr. Stefan Emmes er medlem og drar regelmessig på kurs og kongresser for å holde seg oppdatert innefor faget.

Generelt om fettransplantasjon

Generelt tap av underhudsvev opptrer først og fremst som en naturlig konsekvens av vanlige aldringsprosesser, men kan også oppstå som følge av enkelte sykdommer. I brystene forsvinner fettet ofte i sammenheng med svangerskap og amming, som kan være en medvirkende årsak til at brystene virker løsere og slappere. Lokalt kan underhudsfett gå tapt som følge av skader, infeksjoner eller bivirkninger etter bruk av enkelte legemidler, men også som følge av for aggressiv fettsuging.

Dersom du har tapt underhudsfett et sted, kan det erstattes av fett fra andre kroppsdeler. Ved Plastikkirurgisk Institutt bruker vår kirurg dr. Stefan Emmes en metode utviklet av Dr Sydney Coleman, oppfinneren av den moderne fettransplantasjonen (lipostucture, lipofilling, fatgrafting) med mer enn 20 års erfaring. Denne metoden gir svært gode og varige resultater.

Fettransplantasjon starter med henting av fett ved hjelp av en prosedyre som ligner på – uten å være identisk med – vanlig fettsuging. I og med at fettcellene ikke skal ødelegges, må sugeprosessen være mer varsom enn ved fettsuging. Deretter må fettet renses slik at det som blir igjen inneholder høy konsentrasjon av levende fettceller.

Etter lokalbedøvelse transplanteres fettet med spesielle, ekstra tynne kanyler. Det lages først en kanal i vevet ved å stikke kanylen inn, så sprøytes små mengder fett inn i kanalen mens kanylen trekkes tilbake. På denne måten produseres et tredimensionalt nettverk av nye fettceller omgitt av levende vev. Prosedyren gjentas inntil man har oppnådd den ønsket volumøkning.

I løpet av dagene etter transplantasjonen etablerer kroppen blodsirkulasjon og dermed ernæring til fettet som er sprøytet inn. Som regel fester store mengder av fettet seg og blir værende permanent. Noe av det transplanterte fettet vil alltid bli reabsorbert av kroppen før sirkulasjonene er etablert. Det kan derfor være nødvendig å gjenta prosedyren én eller flere ganger for å oppnå det ønskede resultat, avhengig av forholdene i mottakerområdet.

Fordeler ved fettransplantasjon

Fettransplantasjon har store fordeler sammenlignet med permanente fyllmaterialer laget av andre stoffer. Det er ditt eget vev og du får derfor aldri avstøtningsreaksjoner, og i liten grad innvendige arreaksjoner. Derfor kjennes ikke vevet fastere enn det opprinnelige vevet. Dessuten har fettransplantasjonen som regel også en positiv effekt på huden over operasjonsområdet. Sannsynligvis skyldes dette stamceller som overføres samtidig med fettcellene. Resultatet er livsvarig gitt at du ikke har stor vektreduksjon/-tap etter inngrepet. I prinsippet kan vi flytte fett på denne måten til alle områder på kroppen.

Typer fettransplantasjoner

Ansikt: I hele ansiktet kan tap av fett (lipoatrofi) behandles med fettransplantasjon. Vanlige behandlingsområder er innsunkne kinn eller tinning, innsøkk og små rynker under øyene eller rundt munnen, leppeforstørrelse/-korreksjon, markering av kjevekant og så videre. Her har man som regel forvente både volumøkning og en forbedring av hudkvalitet

Hender: Med alderen mister man etterhvert også fett på håndrygg og blodårer og sener blir mer synlige og fremtredende. Samtidig utvikles såkalte aldersflekker. Fettransplantasjon polstrer opp huden og gir håndrygg og fingre et mer ungdommelig preg. Dessuten bedres også hudens utseende på sikt med færre og mindre synlige flekker.

Genitalia: Fettransplantasjon kan korrigere manglende fylde i de ytre kjønnslepper. Dessuten er det en tilleggsprosedyre ved vaginal rejuvenation eller foryngelse. Da transplanteres fett i skjedeveggen for å redusere den indre diameteren.

Bryst: Bryst kan behandles både med forstørrelse, utligning av asymmetri, eller som rekonstruksjonsprosedyre etter brystkreftbehandling.

Rumpe: En del kvinner og menn sliter med en for liten rumpe, eller med en ujevn fettfordeling i rumpeballer. Om pasienten samtidig har ekstra fettputer på utsiden av lårene, såkalte ridebukselår eller hofter, forsterkes denne effekten ytterlige. Her kan en fettransplantasjon omfordele underhudsfett. Resultatet blir en forstørrelse, eller formkorreksjon av rumpen samt en reduksjon av andre områder.

Generelt: Ujevnheter og mangel av underhudsfett, for eksempel etter arrkorreksjon/skade/sykdom eller etter tidligere, mislykket fettsuging, kan som regel bedres med en fettransplantasjon. Man kan korrigere asymmetri og innsøkk på hudnivå. Her kan fett også brukes som kamuflasje, det vil si på områder der man egentlig ikke har så mye underhudsfett.

Hva kan jeg forvente av resultatet?

Med fettransplantasjon tilbakeføres underhudsfettet til steder der det mangler og om inngrepet utføres på riktig måte, blir resultatet veldig naturlig. Det brukes ingen fremmedmateriell som kan kapsle seg inn eller som gir fremmedlegeme-/avstøttereaksjoner.

De transplanterte fettcellene oppfører seg som normale fettceller andre steder på kroppen. Dette betyr at vektforandringer også vil føre til forandringer i transplantatområder. Økt vekt fører til at området blir tykkere og motsatt ved vekttap. Ideelt bør man ha en stabil vekt etter operasjonen for å holde operasjonsresultatet ved like.

Resultatet er i en viss grad avhengig av utgangssituasjonen. Den opprinelige formen, mengden underhudsfett, hudelastisitet, eventuell hengpreg og strekkmerker i behandlingsområdet vil ha innflytelse på formen etter inngrepet. Likevel er denne operasjonsmetoden veldig fleksibel med tanke på formforandring i og med at man kan plassere fettet nøyaktig der det mangler.

Arrene blir som regel etter bare noen uker såpass lite påfallende at det blir vanskelig å finne de igjen. Sjelden er det nødvendig med et påfyll grunnet ufullstendig effekt. Det kan i så fall foretas ca. 6 måneder etter første operasjon.

Etter to til tre måneder kan du leve som før.

Tiden etter fettransplantasjon

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.

Det er viktig at du planlegger operasjonen godt, slik at du har anledning til å holde deg i ro den første uken. Du vil føle deg litt trøtt og slapp etter operasjonen. Det er ikke unormalt at man første døgnet kan føle seg rastløs og litt urolig grunnet. medisinene man har fått. Sterke smerter er uvanlige, men de fleste vil ha behov for smertestillende medisin de første to til tre dager etter inngrep. En sjelden gang kan man oppleve kvalme eller uvelhet, noe som er forbigående bivirkninger av bedøvelsesmidlene.

De første dagene vil du kjenne deg lett «mørbanket» i de områdene der vi har hentet fettet fra, og dessuten føle noe «spreng» i de områdene der fettet ble transplantert. Du kan få blåmerker i begge områder. Lett feber er mulig i noen dager.

De første to til tre dagene skal du ta det absolutt med ro og ligge eller sitte mest mulig stille. De neste fem dager kan du derimot bevege deg litt forsiktig rundt. Du må unngå direkte trykk mot transplantatområdene, og du bør unngå aktiviteter som fører til at du svetter, får økt blodtrykk eller hjertefrekvens, eller som krever mye armbevegelser.

Du må ikke utsette deg ekstrem kulde eller varme, som ved sauna eller isbading. Unngå også UV-stråling de første tre ukene etter operasjonen. Ellers kan store deler av det transplanterte fettet ødelegges og resultatet blir ikke optimalt.

I de fleste tilfeller skal det også brukes kompresjonsklær på de områdene der fettet ble hentet fra for å hjelpe huden å trekke seg sammen. Kompresjonsplagget skal brukes døgnet rundt i 14 dager, deretter på dagtid i fire uker.

Første kontroll hos dr. Stefan Emmes er få dager etter operasjonen. Da fjernes de første stingene. Rutinekontroller utføres også 1 og 6 måneder etter inngrep for å kontrollere resultatet.

Når kan jeg komme tilbake på jobb?

Dersom du blir operert i ansiktet må du regne med å være borte fra arbeidsplassen i 10 til 14 dager. Unntak er hjemmearbeid foran PC, som er mulig etter en uke.

Blir du operert på kroppen kommer det an på hvor fysisk krevende jobben din er. En kontorjobb kan som regel vendes tilbake til etter én uke. Håndverkere eller andre som utfører tungt fysisk arbeid må vente i to uker.

Får jeg sykemelding?

Ved rene kosmetiske operasjoner har du ikke krav på sykemelding. Da må du selv sørge for fritid etter operasjonen. Har du skader, arr eller asymmetrier som skal utlignes kan dette representere en medisinsk indikasjon. Da har du rett til en sykemelding. Om du har krav på sykemelding vurderes ved konsultasjonen.