Lipødem

Lipødem er en kronisk, sasnsynligvis arvelig sykdom som viser seg som en uproporsjonert fettfordeling på ekstremiteter. Sykdommen rammer kun kvinner og ofte flere i familien.

Forandringene starter som regel i puberteten eller ved et svangerskap, men kan også begynne senere i livet. Vanligvis starter sykdommen mellom 10 og 40 år.

Typisk for sykdommen er et misforhold mellom en normal overkropp og en voluminøs nedre del av kroppen. Årsaken er en unormal vekst av fettvev, som ikke kan påvirkes av diett, slanking, trening eller andre ikke-kirurgiske tiltak. Les og se mer om lipødem under eller gå til detaljerte forklaringer.

Lipødem

Hvor får man lipødem?

Lipødem rammer underhudsfett på ekstremitetene, oftest på legg, lår og sete, og på under og overarm,. Det kan også ramme nedre del av magen, men dette skjer sjeldent.

Vanlige symptomer for de som har Lipødem:

  • Fettfordelingen er symmetrisk på begge bein eller armer.
  • Hender og føtter er alltid fri fra lipødemfett.
  • Hevelse og tyngdefølelse i områder av lipødemfettet (ikke hender/føtter), som øker i løp av dagen eller ved fysisk aktivitet.
  • Spontane trykk- og berøringssmerter av huden på alle rammete områder. Smertene blir verre i løp av dagen eller ved fysisk aktivitet.
  • Hyppige blåmerker etter lette støtt eller slag (bagatelltrauma).

Hvordan vet jeg at jeg har lipødem?

Det kan være vanskelig å skille mellomlipødem og andre sykdommer som forsaker store bein.

Lipødem har 5 kardinalsymptomer. Disse er i kombinasjon med hverandre og spesifikt for lipødem. 

Dessuten finnes en del andre symptomer som er typisk for lipødem, men som også kan forekomme ved andre sykdommer. Les mer om diagnosen her.

I videoen forklarer Dr. Stefan Emmes forskjellen mellom lipødem og andre sykdommer med store bein.

Hvorfor får lipødempasienter spreng-tyngdefølelse og smerter?

Ved siden av økt fettvolum på beina og armer utvikler pasienter etter hvert også en lokal betennelsestilstand i lipødemfettet. Betennelsen rammer ikke lipødemfettet isolert, men også blodkar og lymfebaner i samme område. Når disse to strukturene ikke lengre virker normal, fører dette til en økt mengde væske i fettvevet. Spesielt i beina fører dette til ytterligere volumøkning.

Pasienter utvikler sprengfølelse og tydelige trykk- og berøringssmerter på beina, senere også på armene. 

Dessuten får de lett blåmerker ved mindre slag og spark på grunn av de betente blodkar (kapillarskader).

I videoen under forklarer Dr. Stefan Emmes dette nærmere.

Da årsaken til lipødem er ukjent, finnes det i dag ingen behandling som kan forebygge eller helbrede sykdommen. Man kan kun behandle symptomene og prøve å lindre pasientens plager. Vi skiller mellom kirurgisk – og ikke-kirurgisk behandling.

Hva er ikke-kirurgiske behandlinger av Lipødem?

Regelmessig lymfedrenasje kombinert med kompresjonsstrømper/strømpebukser kan redusere væskeansamling og trykk i vevet. Dette kan minke spenningsfølelse og smerter, men gir kun kortvarig effekt og lite reduksjon av volumet.

Behandlingen må enten gjennomføres av en lymfedrenasje-terapeut, eller ved hjelp av en pneumatisk bukse (såkalt pulsator). Lymfedrenasje må alltid kombineres med bruk av medisinsk, individuell tilpasset kompresjonsklær.

Kirurgisk behandling av Lipødem

Fettmengden kan reduseres ved hjelp av en spesiell type fettsuging: TLA (Tumescens lokalanestesi), kombinert med PAL (Power assisted liposuction).

Her bedøves fettområder med store mengder fortynnet lokalbedøvelsesvæske («wet technique»). I kombinasjon med tynne sugekanyler kan fettet fjernes på en skånsom måte, samtidig som lymfekarene ikke skades.

Det er ikke bare «å fettsuge litt» og så er man ferdig. Gjør man det, skader man pasienten mer enn det nytter. Behandlingen for lipødem er bygget på flere tiltak, som kun i samspill vil gi et godt resultat. Først må pasienten til en konsultasjon og grundig undersøkelse hos oss.

Det er viktig at man utelukker andre fettfordelingsforstyrrelser (f.eks. lipodystrofi) og at man skiller mellom lipødem og lipolymfødem. Deretter må pasienten ta kontakt med en lymfedrenasje-terapeut, som må ta mål for spesial tilpassete kompresjonsstrømpebukser eller -armer. Disse må brukes døgnet rund i minst tre til seks mnd. Dessuten må det ordnes med lymfedrenasje og/eller pulsator før og etter operasjon. Først når alt dette er på plass, kan inngrepene planlegges.

Det er ikke mulig å fjerne alt lipødemfett med bare en operasjon. Det fleste pasienter vil derfor ha behov for flere inngrep.

Pasientene kan forvente bedre livskvalitet etter behandlingen. Fettfjerning med denne metoden er permanent og reduserer/eliminerer ødemutvikling og smerter/tyngdefølelse. Som regel bedres også kroppsformen. Dessuten kan behov for kompresjonsbehandling ofte reduseres og enkelte pasienter kan slutte komplett med kompresjon.

I videoen under forklarer Dr. Stefan Emmes dette nærmere.

Hva kan man forvente i etterkant av behandlingen?

Enten om du har gjennomført en kirurgisk, eller ikke-kirurgisk behandling av Lipødem må du gjennomgå en livsstilsendring for å sikre at resultatet vedvarer. Et godt resultat kan kun garanteres om pasienter følger gitte forholdsregler. Dette gjelder eksempelvis kostholdsendringer, bruk av kompresjonstøy, og gjennomføring av flere behandlinger.

Har du fleire spørsmål?

Spørsmål?
Om du har spørsmål vedrørende noen av våre behandlinger
– vennligst ring oss på 55 11 76 70

Ønsker du en konsultasjon?
Send oss en melding via kontaktskjemaet, så kommer vi tilbake til deg – eller ring oss for en hyggelig og uforpliktende prat.

Vi kan tilby finansieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.