Intimkirurgi menn

Intimkirurgi er et begrep for ulike typer korreksjoner av kjønnsorganer hos menn. Variasjonen når det kommer til de ytre genitalia er veldig stor, og det er derfor vanskelig å definere hva som er ”normalt” eller ”unormalt”. Men noen menn sliter med formvarianter av genitalområdet som gir dem fysiske og/eller psykiske plager. Les mer om intimkirurgi for menn under.

Intimkirurgi for menn

Fysiske/psykiske plager

Det kan være at pungen er så stor at testiklene henger langt ned mellom lårene. Punghuden kan trekke seg langt ut på penisskaftet (penoskrotal webbing, webbed penis). Dette kan gi gnagingsproblemer ved tettsittende klær, ved sport eller arbeid. Noen menn får problemer med å bruke kondom og dessuten synes noen at dette forkorter penisen optisk. Penisbånd (frenulum penis) er et lite bånd på undersiden av penis i overgangen fra skaftet til penistippen. Om den er for kort, kan spissen trekkes nedover ved ereksjon, noe som kan gi smerter eller ubehag under samleie. Hele genitalkomplekset (venusberg, mons pubis) kan være for stor, med mye fett- og hudoverskudd som henger over penis.

Behandlingsområder

Plastikkirurgisk Institutt tilbyr:

  • Oppstramming av hele pungen
  • Korreksjon av pungehud på penisskaft («webbing»)
  • Korreksjon av frenulum
  • Oppstramming og/eller fettsuging av venusberg

Operasjoner kan som regel utføres i lokalbedøvelse, men kan etter pasientens ønske også foretas i narkose. De fleste inngrep kan kombineres og utføres samtidig.

Hvilke menn er egnet for intimkirurgi?

Alle menn som har fylt 18 år kan opereres. Ved veldig alvorlige tilstander opererer vi også yngre menn, men krever da henvisning fra lege autorisert i Norge. I tvilstilfeller vil spørsmål om kirurgi i genitalregionen hos menn under 18 år i tillegg bli forelagt fylkeslegen for uttalelse før behandling kan gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å kunne forelegge saken for fylkeslegen uten pasientens og pårørendes samtykke fra det øyeblikk henvendelse om behandling foreligger. Vi utfører ingen rituell omskjæring.

Menn som vurderer intimkirurgi skal ha passert puberteten. Man skal ikke være allergisk mot narkose- eller bedøvelsesmidler. Røyking/snusing må seponeres én uke før, og to til fire uker etter operasjon avhengig av type inngrep. Før operasjonen skal man være frisk og ikke ha noen pågående infeksjoner, spesielt ingen aktive hudsykdommer i operasjonsområdene eller feber. Medisiner som har blodfortynnende effekt, og som øker blødningsrisikoen, må etter avtale med behandlende lege kuttes ut før operasjonen.

Oppstramming av pungen

Etter lokalbedøvelse fjernes overskudd av hud i midten av pungen. Etter stansing av blødninger trekkes sårkantene sammen og syes i flere lag. På denne måten oppnår man en reduksjon av hudoverskudd og en løfting av testikler og pungehud.

Formkorreksjon, webbed penis

Ved formkorreksjon må man som regel forlenge huden på undersiden med såkalt hudflytteteknikk. Da forskyves hud fra penisskaft i retning pungen. Dersom pungen skal løftes samtidig kan snittføring varieres.

Korreksjon av frenulum penis

Det finnes to metoder å korrigere et forkortet penisbånd på. Enten tversincisjon og sutur i lengderetning, eller en V-til-Y-plastikk. Hvilken metode som er best egnet for pasienten bestemmes ved konsultasjonen.

Fettsuging genitalkompleks

Når venusberget er for voluminøst og fremtredende er dette lettest å behandle med fettsuging. Da kan volum reduseres og helhetsinntrykket harmoniseres.

Oppstramming av hele genitalområde

Etter, for eksempel, stort vekttap eller som en naturlig aldringsprosess kan hele genitalområdet (venusberget) bli slapt og hengende. Med et snitt over kjønnshårgrensen kan man fjerne overflødig hud og løfte de ytre kjønnsorganer opp igjen.

I noen tilfeller foreligger to eller flere av disse problemer samtidig. Som regel kan behandlingen av disse kombineres.