55 11 76 70 sekretaer@plastkir.no

Intimkirurgi menn

Intimkirurgi menn

Hjem » Behandlinger » Intimkirurgi » Intimkirurgi menn

Intimkirurgi er et begrep for ulike typer korreksjoner av kjønnsorganer hos menn.

Variasjonen når det kommer til de ytre genitalia er veldig stor, og det er derfor vanskelig å definere hva som er ”normalt” eller ”unormalt”. Men noen menn sliter med formvarianter av genitalområdet som gir dem fysiske og/eller psykiske plager.

intimmenn

Det kan være at pungen er så stor at testiklene henger langt ned mellom lårene. Punghuden kan trekke seg langt ut på penisskaftet (penoskrotal webbing, webbed penis). Dette kan gi gnagingsproblemer ved tettsittende klær, ved sport eller arbeid. Noen menn får problemer med å bruke kondom og dessuten synes noen at dette forkorter penisen optisk. Penisbånd (frenulum penis) er et lite bånd på undersiden av penis i overgangen fra skaftet til penistippen. Om den er for kort, kan spissen trekkes nedover ved ereksjon, noe som kan gi smerter eller ubehag under samleie. Hele genitalkomplekset (venusberg, mons pubis) kan være for stor, med mye fett- og hudoverskudd som henger over penis.

Plastikkirurgisk Institutt tilbyr:

Oppstramming av hele pungen
Korreksjon av pungehud på penisskaft («webbing»)
Korreksjon av frenulum
Oppstramming og/eller fettsuging av venusberg

Operasjoner kan som regel utføres i lokalbedøvelse, men kan etter pasientens ønske også foretas i narkose. De fleste inngrep kan kombineres og utføres samtidig.

Alle menn som har fylt 18 år kan opereres. Ved veldig alvorlige tilstander opererer vi også yngre menn, men krever da henvisning fra lege autorisert i Norge. I tvilstilfeller vil spørsmål om kirurgi i genitalregionen hos menn under 18 år i tillegg bli forelagt fylkeslegen for uttalelse før behandling kan gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å kunne forelegge saken for fylkeslegen uten pasientens og pårørendes samtykke fra det øyeblikk henvendelse om behandling foreligger. Vi utfører ingen rituell omskjæring.

Hvilke menn er egnet for intimkirurgi?

Menn som vurderer intimkirurgi skal ha passert puberteten. Man skal ikke være allergisk mot narkose- eller bedøvelsesmidler. Røyking/snusing må seponeres én uke før, og to til fire uker etter operasjon avhengig av type inngrep. Før operasjonen skal man være frisk og ikke ha noen pågående infeksjoner, spesielt ingen aktive hudsykdommer i operasjonsområdene eller feber. Medisiner som har blodfortynnende effekt, og som øker blødningsrisikoen, må etter avtale med behandlende lege kuttes ut før operasjonen.

Oppstramming av pungen

Etter lokalbedøvelse fjernes overskudd av hud i midten av pungen. Etter stansing av blødninger trekkes sårkantene sammen og syes i flere lag. På denne måten oppnår man en reduksjon av hudoverskudd og en løfting av testikler og pungehud.

Formkorreksjon, webbed penis

Ved formkorreksjon må man som regel forlenge huden på undersiden med såkalt hudflytteteknikk. Da forskyves hud fra penisskaft i retning pungen. Dersom pungen skal løftes samtidig kan snittføring varieres.

Korreksjon av frenulum penis

Det finnes to metoder å korrigere et forkortet penisbånd på. Enten tversincisjon og sutur i lengderetning, eller en V-til-Y-plastikk. Hvilken metode som er best egnet for pasienten bestemmes ved konsultasjonen.

Fettsuging genitalkompleks

Når venusberget er for voluminøst og fremtredende er dette lettest å behandle med fettsuging. Da kan volum reduseres og helhetsinntrykket harmoniseres.

Oppstramming av hele genitalområde

Etter, for eksempel, stort vekttap eller som en naturlig aldringsprosess kan hele genitalområdet (venusberget) bli slapt og hengende. Med et snitt over kjønnshårgrensen kan man fjerne overflødig hud og løfte de ytre kjønnsorganer opp igjen.

I noen tilfeller foreligger to eller flere av disse problemer samtidig. Som regel kan behandlingen av disse kombineres.

Konsultasjonsdagen

Alle pasienter må ha en konsultasjon før intimkirurgi. Denne avtaler vi som regel noen uker før det planlagte inngrepet. Dr. Stefan Emmes vil spørre deg om din nåværende helsesituasjon, undersøke genitalområdet og ta bilder. Deretter diskuteres mulige inngrep og metoder sammen med deg. Du får informasjon om operasjonen og forholdsregler for tiden før og etter.

For pasienter med lang reisevei tilbyr vi konsultasjon over telefon forutsatt at pasienten har sendt e-post med bilder til dr. Emmes. Pasienten får deretter tilbakemelding vedrørende muligheter for inngrep. Den egentlige vurderingen kan gjennomføres dagen før den planlagte operasjonen.

Tiden etter intimkirurgi

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.

Den første tiden etter operasjonen bør du holde deg i ro. Ingen tung fysisk aktivitet to uker etter operasjonen, deretter gradvis økning av aktivitetsnivå. Man må ikke utsette operasjonsfeltet for direkte trykk, ingen trange bukser eller undertøy, ingen sitting de første dagene etter operasjonen. For å holde genitalier i ro etter operasjonen brukes en tettsittende, men ikke for stram, underbukse.

Røyking eller annen nikotinbruk må kuttes ut i to til fire uker. Ved alle utvendige inngrep er sykling forbudt i to måneder.

All form for seksuell aktivitet er mulig:

2 uker etter fettsuging av ytre genitalia
4 uker etter andre genitaloperasjoner

Første kontroll foretas en til to dager etter operasjonen. Om mulig også en kontroll etter to uker. Denne kontrollen kan også fastlege utføre. En sluttkontroll seks måneder etter operasjonen bør også utføres, enten med personlig oppmøte eller ved å sende digitalbilder av operasjonsområdet.

Det brukes kun sting som løser seg opp etter to til tre uker, både innvendig og på utsiden.

Resultat av genitalkorreksjon

Som ved alle kosmetiske inngrep, er resultatet etter genitalkorreksjoner avhengig av utgangssituasjonen. Den opprinnelige formen, asymmetri, mengden underhudsfett, hudelastisitet og hengpreg vil ha innflytelse på formen av genitalia etter inngrepet.

Vi vil ved konsultasjonen i størst mulig grad informere pasienten om muligheter og begrensninger av de planlagte inngrepene. Vi garanterer en formforandring/-forbedring som kan dokumenteres med bilder tatt før og etter operasjonen, uten at dette må 100 % samsvare med pasientens ønsker om korreksjon.

Arrene blir som regel etter bare noen uker såpass lite påfallende at det blir vanskelig å finne de igjen.

Etter to til tre måneder kan du leve som før. Du kan sykle, drive med sport og ha sex uten restriksjoner.

Komplikasjoner

Det er liten risiko for komplikasjoner ved genitalkorreksjon. Som ved operasjoner generelt kan det forekomme en blødning eller betennelse. Ved korreksjoner kan også en viss asymmetri oppstå etter operasjonen.

Ved fjerning av overskuddshud kan små områder bli numne eller følelsesløse etter inngrepet. Evnen til å kunne stimuleres blir ikke påvirket av dette. Deler av huden kan bli ødelagt på grunn av redusert blodsirkulasjon.

Nevnte komplikasjoner er svært sjeldne og risikoen kan ytterlige reduseres ved å forholde seg til enkle forholdsregler. Informasjon om disse får alle pasienter både muntlig og skriftlig.

Dersom problemer skulle oppstå etter operasjonen, må pasienten ta kontakt med dr. Emmes omgående (telefon/sms). Komplikasjonsbehandling og eventuell nødvendige korreksjoner må utføres ved Plastikkirurgisk Institutt.

Bestill time