55 11 76 70 sekretaer@plastkir.no

Intimkirurgi kvinner

Intimkirurgi kvinner

Hjem » Behandlinger » Intimkirurgi » Intimkirurgi kvinner

Intimkirurgi er et begrep for ulike typer korreksjoner av kjønnsorganer hos kvinner.

Variasjonen i de ytre genitalia er veldig stor. De fleste kvinner som ikke har blitt utsatt for skader eller sykdom ser normale ut nedentil. Men noen kvinner sliter med formvarianter av genitalområdet som gir dem fysiske og/eller psykiske plager. De indre kjønnslepper kan være større enn de ytre. Kjønnsleppene kan være slappe og hengende, eller de kan være ulike i form og størrelse. Hele genitalkomplekset kan henge, være veldig fyldig eller veldig tynt.

intimkirurgi kvinner

Dette kan gi fysiske problemer (f.eks. gnaging ved bruk av stramme bukser, sykling etc.) og noen ganger kan det føre til problemer i forbindelse med seksuell aktivitet. Noen blir hemmet av utseendet sitt og har vanskeligheter med å vise seg under saunabesøk, i offentlige dusjer eller foran sin seksualpartner. Skjeden kan bli utvidet som følge av fødsler eller generelt på grunn av svakt bindevev. Konsekvensen kan være problemer under samleie som manglende stimulasjonsevne, luftlekkasje via skjeden, smerter på grunn av arrvev etter klipping/revning og lignende.

Plastikkirurgisk Institutt tilbyr:

Reduksjon og formkorreksjon av klitorishud, indre og ytre kjønnslepper
Volumøkning av ytre kjønnslepper eller hele genitalkompleks med eget fett
Vaginal rejuvenation med reduksjon av skjedens indre diameter
Fettsuging av genitalkomplekset
Oppstramming av hele genitalområde (venusberget)
Korreksjon av perineum

Operasjoner kan som regel utføres i lokalbedøvelse, men kan etter pasientens ønske også foretas i narkose. De fleste inngrep kan kombineres og utføres samtidig.

Alle kvinner som har fylt 18 år kan opereres. Unntaksvis opererer vi også yngre kvinner, men kun etter nærmere vurdering og ved samtykke av foresatte/foreldre. I tvilstilfeller vil spørsmål om kirurgi i genitalregionen hos kvinner under 18 år i tillegg bli forelagt fylkeslegen for uttalelse før behandling kan gjennomføres. Vi forbeholder oss retten til å kunne forelegge saken for fylkeslegen uten pasientens og pårørendes samtykke fra det øyeblikk henvendelse om behandling foreligger.

Hvilke kvinner kan opereres for intimkirurgi?

Kvinner som vurderer intimkirurgi skal ha passert puberteten. Man skal ikke være allergisk mot narkose- eller bedøvelsesmidler. Røyking/snusing må seponeres én uke før og to til fire uker etter operasjon avhengig av type inngrep. Kvinner som vurderer oppstramming av skjedeinngangen bør være sikre at de ikke ønsker seg flere barn. En ny fødsel kan ødelegge operasjonsresultatet. Alternativet kan i så fall være en fettransplantasjon i skjedeveggen eller behandling med ThermiVa.

Før operasjonen skal man være frisk og ikke ha noen pågående infeksjoner, spesielt ingen aktive hudsykdommer i operasjonsområdene eller feber. Medisiner som har blodfortynnende effekt, og som øker blødningsrisikoen, må kuttes ut før operasjonen.

Reduksjon og formkorreksjon av indre kjønnslepper

Når de indre kjønnslepper er så store at de henger tydelig utenfor de ytre, kan dette være plagsomt og/eller sjenerende. Vi kan foreta en såkalt kilereseksjon der vi fjerner den indre delen av kjønnsleppen mot skjedeåpning. Vi beholder den ytre kanten av kjønnsleppen og bevarer på denne måten et naturlig utseende. Arrene legges i naturlige hud- og slimhinnefolder, og disse blir veldig lite synlige etterhvert. På denne måten kan også sideforskjeller utlignes. Alternativet er å trekke kjønnsleppene frem og skjære av overskuddet. Hvilken type behandling som er best egnet for deg diskuteres under konsultasjonen med Dr. Emmes.

Formkorreksjon av klitorisområde

Samtidig med store indre kjønnslepper foreligger det ofte et overskudd av hud rundt klitoris som kan gi gnagingsproblemer. Ønsker kvinnen en korreksjon, kan vi fjerne huden ved hjelp av et snitt ved siden og ovenfor klitoris. Også her plasseres arrene i eksisterende hudfolder for å skjule disse på best mulig måte.

Reduksjon og oppstramming av ytre kjønnslepper

Dersom de ytre kjønnsleppene er veldig store og ikke bare er slappe eller har lite volum, kan vi fjerne overskuddet ved å legge et snitt ved siden av furen mellom indre og ytre kjønnsleppe. Der kan vi fjerne hud og eventuelt fettvev og skjule arret på best mulig måte.

Fettsuging av genitalkompleks

Når venusberget er for voluminøst og fremtredende er dette lettest å behandle med fettsuging. Da kan for mye volum reduseres og helhetsinntrykket harmoniseres.

Volumøkning med eget fett

Med alderen, eller etter vekttap kan det forekomme at de ytre kjønnslepper eller hele genitalområdet mister en del underhudsfett og blir slapt og rynkete. I en slik situasjon kan man erstatte det manglende volumet med eget fett fra andre områder av kroppen. Fettet fjernes med skånsom fettsuging og overføres med spesielle transplantasjonsnåler til de områder som skal fylles på.

Vaginal rejuvenation

Etter en eller flere naturlige fødsler opplever noen kvinner at skjedeåpningen blir utvidet og gir mindre kontakt med partneren under samleie. Dette kan resultere i mindre seksuell stimulasjon og kan innskrenke seksuallivet betydelig. Ofte foreligger her også en svekket bekkebunnsmuskulatur som forverrer situasjonen ytterlige.

Vi tilbyr forskjellige behandlingsmåter. Reduksjon av skjedeåpning og skjedekanal med kirurgi der vi fjerner en del av slimhinne og strammer opp. Eller fettransplantasjon i skjedeveggen, rett under slimhinnen, som minsker den indre diameter. Begge inngrep kan kombineres ved behov. For kvinner som har født, men som ønsker seg flere barn, tilbyr vi ThermiVa-behandling som alternativ.

I tillegg bør kvinner trene muskulaturen med såkalte «love balls» som over tid styrker bekkebunnsmuskulaturen. Dette forsterker effekten av operasjonen.

Korreksjon av perineum

Ved utvidet skjedeinngang er også perineum ofte medtatt. Revning/klipping under fødselen kan føre til arrdannelse og utvidelse av perineum. Dessuten kan avstand mellom skjede- og analåpning reduseres, noe som øker muligheten for smitte med tarmbakterier i vagina. Slike forandringer korrigeres som regel med intimkirurgi og samtidig med vaginal oppstramming.

Oppstramming av hele genitalområde

Etter flere fødsler, stort vekttap eller som en naturlig aldringsprosess, kan hele genitalområdet (venusberget) bli slapt og hengende. Med et snitt over kjønnshårsgrensen kan man fjerne overflødig hud og løfte de ytre kjønnsorganer opp igjen.

I noen tilfeller foreligger flere av disse problemene samtidig, og som regel kan behandlingen av disse kombineres.

De fleste inngrep utfører vi i lokalbedøvelse kombinert med en såkalt likegladsprøyte, det vil si en kombinasjon av sterkt beroligende og smertestillende medikamenter. Operasjonen kan også utføres i narkose dersom ønskelig.

Etter operasjonen overvåkes pasienten i noen timer før en voksen person kan hente dem. Vi krever at tilreisende med mer enn én times reisevei skal overnatte minst to netter i Bergen etter operasjonen for å redusere risikoen for komplikasjoner.

Konsultasjonsdagen

Alle pasienter må ha en konsultasjon før intimkirurgi. Denne avtaler vi som regel noen uker før det planlagte inngrepet. Dr. Stefan Emmes vil spør deg om din nåværende helsesituasjon, undersøke genitalområdet og ta bilder. Deretter diskuteres mulige inngrep og metoder sammen med deg. Du får informasjon om operasjonen og forholdsregler for tiden før og etter.

For pasienter med lang reisevei tilbyr vi konsultasjon over telefon forutsatt at pasienten har sendt e-post med bilder til dr. Emmes. Pasienten får deretter tilbakemelding vedrørende muligheter for inngrep. Den egentlige vurderingen kan gjennomføres dagen før den planlagte operasjonen.

Tiden etter intimkirurgi

Når du drar hjem fra klinikken vil du få både muntlig og skriftlig informasjon om hvordan du skal forholde deg den første tiden.

Den første tiden etter operasjonen bør du holde deg i ro. Ingen tung fysisk aktivitet to uker, deretter gradvis økning av aktivitetsnivå. Man må ikke utsette operasjonsfeltet for direkte trykk, ingen trange bukser eller undertøy, ingen sitting de første dagene etter operasjonen. Røyking eller annen nikotinbruk må kuttes ut i to til fire uker. Ved alle utvendige inngrep er sykling forbudt i to måneder.

Samleie og bruk av tampong er mulig:

2 uker etter fettsuging av ytre genitalia
6 uker etter fettransplantasjon til ytre genitalia
8 uker etter andre genitaloperasjoner

Første kontroll foretas en til to dager etter operasjonen. Om mulig også en kontroll etter to uker. Denne kontrollen kan også fastlege eller gynekolog utføre. En sluttkontroll seks måneder etter operasjonen bør også utføres.

Det brukes kun sting som løser seg opp etter to til tre uker, både innvendig og på utsiden.

Resultat av intimkirurgi

Som ved alle kosmetiske inngrep er resultatet etter intimkirurgi avhengig av utgangssituasjonen. Den opprinelige formen, asymmetri, mengden underhudsfett, hudelastisitet og hengpreg vil ha innflytelse på formen av genitalia etter inngrepet.

Vi vil ved konsultasjonen i størst mulig grad informere deg om mulighetene og begrensningene av de planlagte inngrepene. Vi garanterer en formforandring/-forbedring som kan dokumenteres med bilder tatt før og etter operasjonen, uten at dette må 100 % samsvare med pasientens ønsker om korreksjon.

Arrene blir som regel etter bare noen uker såpass lite påfallende at de blir vanskelige å finne igjen.

Etter to til tre måneder kan du leve som før. Du kan sykle, drive med sport og ha sex uten restriksjoner.

Komplikasjoner

Det er liten risiko for komplikasjoner ved intimkirurgi. Som ved operasjoner generelt kan det forekomme en blødning eller betennelse. Ved korreksjoner kan en viss asymmetri oppstå etter operasjonen. Ved kjønnsleppereduksjon kan små områder bli numne eller følelsesløse etter inngrepet. Evnen til å kunne bli stimuleret blir ikke påvirket av dette.

Deler av kjønnsleppene kan bli ødelagt som følge av redusert blodsirkulasjon. Ved fettransplantasjon (ytre kjønnslepper/vagina) kan det hende at deler av fettet ikke fester seg og dermed fører til et ikke-optimalt resultat.

Nevnte komplikasjoner er svært sjeldne og risikoen kan ytterlige reduseres ved å forholde seg til enkle forholdsregler. Informasjon om disse får alle pasienter både muntlig og skriftlig.

Dersom problemer skulle oppstå etter operasjonen, må pasienten ta kontakt med dr. Emmes omgående (telefon/sms). Komplikasjonsbehandling og eventuell nødvendige korreksjoner må utføres ved Plastikkirurgisk Institutt.

Få mer informasjon

Bestill en konsultasjonstime så forteller vi deg mer om intimkirurgi og finner ut hvilke muligheter du har.

Bestill time