Brystreduksjon for menn / gynekomasti

Brystutvikling hos menn – såkalt gynekomasti – forekommer hos voksne menn i alle aldersgrupper. Vi skiller mellom ekte gynekomasti der det foreligger økt brystkjertelutvikling og uekte gynekomasti der fettmengden i brystet er økt, mens kjertelmengden er uforandret.

Noen menn er sjenert av denne brystutviklingen og liker ikke tanken å ha ”kvinnelige former”. I så fall kan Plastikkirurgisk Institutt tilby flere forskjellige behandlingsmuligheter, avhengig av pasientens tilstand og behov. Les mer om brystreduksjon for menn under.

Brystreduksjon for menn

Om gynekomasti

Ikke bare kvinner, men også menn har anlegg til brystkjertelvev bak brystvorten. Som regel er kjertelen veldig liten og kan ikke sees eller kjennes. Ved ekte gynekomasti er årsaken ofte et misforhold mellom mannlige og kvinnelige hormoner i kroppen, avhengig av pasientens egenproduksjon, eller på grunn av medikamenter man har tatt inn. Som en konsekvens vokser brystkjertelvevet. Dette fører til brystutvikling som kan sammenlignes med et kvinnelig bryst.

Uekte gynekomasti, eller pseudogynekomasti, henger derimot som regel sammen med generell overvekt. Her blir brystene forstørret på grunn av økt mengde underhudsfett. Det finnes også situasjoner med både økning av kjertelsubstans og økning av fettmengde i brystene. Årsakene kan være sammensatte. Mange menn opplever forstørrelse av brystene som sjenerende og hemmende for det sosiale livet.

Økt brystutvikling i puberteten vil i svært mange tilfeller forsvinne av seg selv. Det er sjelden riktig å behandle menn som ikke er fullt utviklet. Hos voksne menn som er ferdig utviklet er kirurgisk behandling det eneste som hjelper.

Det finnes mange forskjellige klassifiseringer. Vi bruker Simon (1986), som er enkel å bruke for å beskrive tilstanden og for å bestemme den nødvendige behandlingen. Alle tre stadier kan foreligge ved ekte, uekte eller blandingsgynekomasti:

Grad 1: minimalt forstørret bryst uten hudoverskudd eller hengpreg

Grad 2: moderat forstørret bryst med lite hudoverskudd, men uten hengpreg

Grad 3: brystutvikling med hudoverskudd og hengpreg samt nedre brystfold (kvinnelig brystform)

Behandlingsmuligheter

Behandlingen er avhengig av hvilken type forstørrelse som foreligger. Økt fettmengde i brystene – enten dette er hovedårsaken til situasjonen eller det foreligger i blandingsform – kan fjernes forholdsvis enkelt med fettsuging. Fra to (sjelden tre) små innstikk nedenfor brystene fjernes overskudd av fett med PAL-systemet vårt på en effektiv og skånsom måte.

Økt mengde kjertelvev må derimot skjæres bort, ofte via et lite snitt i nedre kant av brystvorten. Fordelen er at arret som regel blir lite synlig. Om det foreligger en blanding av fett og kjertelvekst, kombineres begge inngrep.

I noen tilfeller foreligger det så mye overskuddshud at også deler av huden må skjæres bort. Er huden fortsatt elastisk og overskudd/hengpreg moderat, kan oppstrammingen utføres fra et snitt som ligger rett foran og ned fra armhulen. Fordelen er ingen synlige arr på brystet. Er hudoverskuddet stort og huden lite elastisk, må man foreta en brystreduksjon som ligner mye på det som gjøres hos kvinner, med arr på brystet, men likevel med en litt annen snittføring for menn.

Brystreduksjon for menn utføres som regel i lokalbedøvelse, men med tilskudd av likegladmidler satt intravenøst. Ved store oppstramningsoperasjoner kan det være aktuelt at vi anbefaler narkose.

Etter alle typer operasjoner skal pasienten bruke en kompresjonsvest, som hjelper huden å trekke seg sammen. Vesten brukes døgnet rundt i 14 dager, og ytterlige 14 om natten.

Får jeg sykemelding?

Brystreduksjon for menn med grad 1 forandringer, klassifiseres som rent kosmetisk, og man har da ingen rett til sykemelding. Menn med grad 2 og 3 har som regel rett til sykemelding.

Hva kan jeg forvente av resultat?

Resultatet av brystreduksjonen er i en viss grad avhengig av utgangssituasjonen og hvilken form for gynekomasti man har. Den opprinnelige formen, mengden underhudsfett som skal fjernes, hudelastisitet og eventuelle strekkmerker i behandlingsområdet vil ha innflytelse på resultatet etter brystreduksjonen.

Dersom man behandles kun med fettsuging, eller kombinert med fjerning av en liten kjertelandel, blir arrene som regel etter noen uker såpass lite påfallende at det er vanskelig å finne de igjen. Det er sjelden nødvendig med en korreksjonsoperasjon. Det kan derimot foretas ca. 6 måneder etter første operasjon dersom det skulle være nødvendig.

Ved oppstrammingsoperasjoner har mengden hudoverskudd betydning for valg av type inngrep. Formen blir bedret i alle tilfeller, men man må akseptere å få en del synlige arr på eller nær brystene.

Komplikasjoner

Moderat asymmetri kan forekomme. Om dette er påfallende, kan det korrigeres ved en ny operasjon; tidligst etter 6 måneder.

Nummenhet og ømhet i operasjonsområdet forekommer hyppig, men er forbigående. Mens ømheten forsvinner etter 3 til 6 uker, holder nummenheten seg gjerne litt lengre tid (ca. 4 til 6 måneder). Et unntak er brystvortene, der man en sjelden gang kan miste følelsen for alltid.

Av og til blir arrene ikke så lite synlig som ønskelig. Dette kan da som regel korrigeres 6 måneder etter operasjonen.

Vi kan tilby finasieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.