Brystimplantat

Ved Plastikkirurgisk Institutt bruker dr. Stefan Emmes proteser fra Motiva. Våre brystimplantater er fylt med såkalt «cohesive gel»; ikke-flytende silikon. Med disse implantatene føles brystene veldig naturlige. Dessuten reduserer man faren for silikonlekasje over tid samt reduserer risikoen for kapselskrumpning. Les mer om brystimplantat under.

Brystimplantat

Generelt om brystimplantat

Ved brystforstørrelse med brystimplantat (silikonproteser) lager kirurgen et snitt i huden og deretter en lomme bak brystkjertelen der han plasserer brystimplantatet. Hudsnittet kan legges i armhulen (transaksillær), rett under eller gjennom brystvorten (peri- eller transareollær), eller i omslagsfolden mellom bryst og brystkasse (inframammar). Lommen kan plasseres mellom kjertel og muskulatur, eller bak brystmuskelen. Dessuten kan operatøren bruke runde eller dråpeformede (såkalt anatomiske) brystimplantat. Valg av hudsnitt, plassering av lommen og type proteser skal diskuteres med pasienten i forveien.

Etter operasjonen danner kroppen et tynt bindevevslag (kapsel) rundt brystimplantatet, som separerer den fra omliggende vev og holder den på plass.

Ved Plastikkirurgisk Institutt gjør dr. Stefan Emmes som regel et snitt rett under brystvorten. Arrene blir her som regel mindre synlige enn ved snitt nederst på brystene og like lite påfallende som arr i armhulen. Likevel er tilpasning av lommen og plasseringen av implantatene enklere enn ved snitt fra armhulen.

Kan jeg få brystimplantat?

Best egnet for brystimplantat er kvinner med bryst som er velformede, men etter deres oppfatning for små. Andre som kan ha nytte av denne operasjonen er de som har ammet ett eller flere barn, og som har mistet volum og fasong på brystene.

Brystene bør være symmetriske eller ha kun mindre sideforskjeller. Det skal helst være noe vev igjen under huden (både kjertel- og fettvev) for å skjule implantatene. Hengpreget bør være lite til moderat. I alle fall skal brystvortene ikke peke nedover eller stå lengre ned enn nedre overgang fra bryst til brystkasse.

I tilfeller der sideforskjellen er godt synlig er det ofte ikke mulig å oppnå et godt resultat med brystimplantat. Da kan det være aktuelt å kombinere inngrepet med en fettransplantasjon, eller foreta brystforstørrelse med eget fett.

Når brystene henger langt ned, kan et brystløft være et alternativ, enten alene eller kombinert med en forstørrelse med brystimplantat.

Resultatet etter brystforstørrelse med brystproteser

Dr. Stefan Emmes forklarer deg på forhånd under konsultasjonen hvilket resultat du kan forvente. Er du i utgangspunktet egnet til en brystforstørrelse med silikonimplantater, kan du vente deg et godt resultat. Dette er i en viss grad avhengig av utgangssituasjonen. Den opprinelige formen, mengden underhudsfett, hudelastisitet, hengpreg og strekkmerker vil ha innflytelse på formen etter inngrepet. Arrene i nedkant av brystvorten blir som regel lite påfallende etter fire til seks måneder.

Etter to, tre måneder kan du leve som før. Du kan dykke, reise med fly, og drive sport uten begrensninger.

Komplikasjoner

Komplikasjoner ved brystimplantat er sjeldne.

Etter alle typer operasjoner, også ved brystforstørrelse med silikonproteser, vil man noen ganger kunne oppleve små blødninger inne i sårhulen. Overfladiske blåmerker lokalt med noe ømhet er ufarlig. Men en kraftig blødning i lommen rundt protesen vil være uheldig da trykkøkning i vevet fører til nedsatt blodsirkulasjon. Dessuten forsinkes sårtilhelingen og faren for en infeksjon øker. I tillegg stiger risikoen for en kapselkontraktur (se nedenfor). For å forebygge blødning etter operasjonen, er det svært viktig å følge de råd som gis før operasjonen og å holde seg i ro den første uken.

Infeksjon kan forekomme, men dette er svært sjeldent. Vi gir alle våre pasienter en forebyggende antibiotikabehandling for å redusere risikoen. I tilhelingsfasen kan silikonprotesene forskyve seg og føre til asymmetri. Om dette er påfallende, kan det korrigeres ved en ny operasjon (tidligst etter 6 måneder).

Noen opplever nedsatt eller komplett tap av følelsen i en eller begge brystvorter ved brystimplantat. Dersom følelsen ikke kommer tilbake innen 6 måneder er tilstanden som regel permanent og kan ikke korrigeres.

Kapselkontraktur eller kapselskrumpning betyr at den tynne bindevevsposen, som alltid dannes rundt protesen, begynner å krympe sammen. Samtidig blir den tykkere. Konsekvensen er at brystene blir harde, og mister sin form. Smerter kan forekomme. Problemet kan kun løses med en ny operasjon der deler eller hele kapselen fjernes.

Brystforstørrelse og brystløft

Er brystene veldig slappe og hengende, kan det være at brystproteser ikke gir et tilfredsstillende resultat. Da anbefaler vi et brystløft for å få brystvortene i riktig posisjon og for å redusere hudoverskudd. Om man også ønsker seg en forstørrelse med brystproteser, kan dette eventuelt utføres under samme operasjon.

Garanti ved brystforstørrelse med brystimplantat

Er du egnet for brystforstørrelse med brystproteser, garanterer vi et best mulig resultat. Likevel kan det ikke på forhånd vises hvordan brystene dine kommer til å se ut. Du kan heller ikke sammenligne deg med før- og etterbilder av andre pasienter fordi brystform, volum, hudelastisitet og eventuelt hengpreg er svært individuelt og har stor innvirkning på resultatet.

Garantien omfatter eventuelle korreksjonsinngrep (arrkorreksjon, behandling for kapselskrumpning, forskyving av implantat) innen de første 12 månedene etter operasjonen. Dessuten foretas gratis behandling ved akutte komplikasjoner (blødning, infeksjon). Kostnader i sammenheng med nødvendige inngrep etter denne tiden er ikke inkludert i garantien.

Pasienter som velger brystforstørrelse med brystimplantat må være klar over at brystimplantater ikke kan beholdes hele livet, men at de må byttes eller fjernes senest etter 10 til 15 år.

Brystimplantat og brystkreft

Flere hundre studier i gjennomført rundt årtusenskiftet har ikke kunnet påvise en sammenheng mellom innsatte brystimplantat og brystkreft. I dag er vi trygge på at silikonproteser ikke kan fremkalle kreft. Pasienter med brystproteser har ingen ulemper fremfor kvinner uten brystimplantater angående røntgenundersøkelser (mammografi, ultralyd) for kreftdiagnostikk, men bør informere røntgenlegen på forhånd om implantatene.

Vi kan tilby finasieringsplan

Vi tilbyr finansiering av operasjoner og andre behandlinger. Det er mulig å betale fakturaen komplett eller delvis med finansiering. Du kan velge mellom 12, 24 og 36 måneders nedbetaling.