Tinningsløft

Aldersutviklingen i ansiktets øvre deler, i pannen og i øyenbrynsregionen, skjer parallelt med utviklingen i ansiktet for øvrig, men oppleves som regel sjeldnere og på et senere tidspunkt i livet som sjenerende. Likevel ser vi hos mange mennesker med tunge øvre øyelokk også et element av nedsigning av brynregionen som bidrar til å forsterke tyngden og fylden i selve øyelokkene.

Hvis forandringene i panne- og øyebrynregionen først er kommet så langt at det blir aktuelt å gjøre noe med det, finnes det en rekke forskjellige operasjoner som kan påvirke situasjonen, som for eksempel, panneløft. Les mer om tinningsløft under.

Tinningsløft

Moderne tinningsløft

Tidligere var det mest vanlig å gjøre fullstendig åpen panneløft. Et slikt inngrep løfter hele brynregionen, samtidig som rynker i pannen i noen grad kan påvirkes. Inngrepet ledsages imidlertid ofte av ubehag som ødelegger gleden over det oppnådde, særlig vedvarende nummenhet i hodebunnen ovenfor operasjonsarret.

De siste årene har Dr. Stefan Emmes istedet utført en type åpen tinningsløft som nærmest representerer en mellomting mellom full panneløft og kikkhullsoperasjon. Med disse tinningsløftoperasjonene oppnår vi tilnærmet samme resultater i brynregionen som ved panneløft, men uten de problemene som panneløft ofte ledsages av.

Konsultasjon

Problemstillingene i dette område er så individuelle at pasienter som vurderer en slik type behandling alltid må til en forhåndsvurdering hos vår kirurg Dr. Stefan Emmes.

Dr. Emmes vil da stille deg spørsmål rundt din helsesituasjon, for eksempel, tidligere eller aktuelle sykdommer, tidligere operasjoner eller eventuelle medisiner du tar.

Er du egnet for inngrepet, vil du få informasjon om selve operasjonen samt hvordan du skal forholde deg før og etter operasjonen.