55 11 76 70 sekretaer@plastkir.no

Botox

Botox

Ansiktsmuskler (mimiske muskler) er festet til hudens underflate via tette bindevevsdrag. Disse dragene er ansvarlige for at muskelbevegelser overføres til huden og at du får forskjellige ansiktsuttrykk ved å bevege forskjellige muskler. Når du bruker enkle muskler ganske ofte kan bevegelsen i huden føre til at det danner seg rynker like ovenfor disse musklene. Eksempler er «sinterynker» mellom øyebrynene, smilerynker rundt utsiden av øyene og pannerynker. Rynkeutvikling står i direkte relasjon til bruk av musklene, det vil si at jo mer du beveger de, jo flere og dypere rynker får du.

botox

Botulinum toxin (Botox) er en nervegift som demper eller slår ut overføringen av nerveimpulser fra hjernen til muskler (og en del kjertler), sik at musklene ikke kan trekke seg sammen. Virkningen er ikke permanent da kroppen bryter ned giftens virkning etter en stund. Botox har vært benyttet i nesten 100 år for å dempe tendenser til muskelkramper som forekommer ved forskjellige lidelser og de senere år har man også tatt det i bruk ved behandling av unøsket rynkedannelse, spesielt i ansiktet.

Botox kan i prinsippet brukes i hele ansiktet for å dempe eller slå ut muskelfunksjonen til én eller flere ansiktsmuskler. Med dette kan du forebygge rynkedannelse, dempe videreutvikling av eksisterende rynker og i all fall et stykke på vei reversere en utvikling som allerede har skjedd. Dype rynker som du har hatt over lang tid vil normalt ikke forsvinne ved bruk av Botox.

Virkningen av Botox er forbigående og effekten av en behandling varer som regel mellom 4 til 8 måneder. Ved kontinuerlig bruk kan avstanden mellom injeksjonene som regel forlenges.

Botox kan benyttes i alle områder i ansiktet, men best resultat oppnår vi ved behandling rettet mot «sinterynker», smilerynker rundt utsiden av øyene og pannerynker. Ved bruk lengre ned i ansiktet får du fort et stivt og mimikkfattig preg som kan virke kunstig,

Ved siden av bruk på rent kosmetiske indikasjonsstillinger kan Botox også brukes til å dempe plagsom og overdreven svette i armhulene, handflatene og fotsålene.

Botox kan ikke brukes av gravide eller kvinner som ammer. Pasienter bør ikke ha infeksjoner i behandlingsområdet. Pasienter med enkelte sjeldne nevrologiske lidelser som myastenia gravis eller Lambert-Eaton-syndromet må heller ikke bruke Botox.

Bestill time